Chào mừng bạn đến với

CFE - Trung Tâm Sáng Tạo Tài Chính

CFE được thành lập từ năm 2007 và có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động tập trung vào các lĩnh vực và cơ hội quan trọng nhất như Chiến lược, Quản trị công ty, Quản trị hoạt động, Tài chính doanh nghiệp, Tái cấu trúc và Mua bán Sáp nhập.

CFE tôn trọng tính bảo mật và phục vụ vì lợi ích cao nhất của khách hàng. CFE hiểu rằng, lợi ích của CFE gắn liền với lợi ích cao nhất của khách hàng. CFE thu phí khi thương vụ đã được xác định là chắc chắn thành công và cam kết không có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào với khách hàng ở bất kỳ thời điểm nào. CFE không chỉ là nhà tư vấn mà CFE còn thực tế vận hành và quản lý vận hành một số công ty, dự án và danh mục đầu tư.


Chúng tôi ở ngay bên cạnh bạn

Với chiến lược “low profile” phục vụ cho nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân giàu có tại Việt Nam, bạn sẽ không dễ tìm được thông tin về hoạt động tư vấn của CFE. Bạn sẽ tìm thấy CFE ngay chính trong mạng lưới mà bạn tin tưởng nhất.

CFE MANG GIÁ TRỊ ĐẾN CHO BẠN và CỘNG ĐỒNG


TƯ VẤN

CFE là đơn vị Tư vấn đầu tư chuyên nghiệp cho nhóm nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân giàu có tại Việt Nam.

Đào Tạo

Nơi duy nhất tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với bạn các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm THỰC CHIẾN, đã được kiểm nghiệm thành công trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.


Giải pháp tổng thể,
kinh nghiệm triển khai
tạo giá trị gia tăng cao và tiết giảm chi phí

Câu hỏi đặt ra không phải là “có nên thực hiện M&A hay không” mà phải là “làm thế nào để hoạt động M&A tạo ra giá trị bền vững”. CFE tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam có thể giúp bạn hoạch định chiến lược và triển khai một cách khoa học, hiệu quả. Cách làm phù hợp chính là chìa khóa đảm bảo cho sự thành công.

Thực hiện chiến lược "Low profile"

Chỉ tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng

Với chiến lược “low profile”, chúng tôi tin tưởng và theo đuổi triết lý "Lãnh đạo không chức danh". Tất cả công việc mà đội ngũ CFE thực hiện đều vì mục tiêu và lợi ích của khách hàng. Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với khách hàng, cũng như không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với tổ chức, nhân sự của khách hàng. Quan điểm của CFE là phát triển đội ngũ hiện có, đào tạo đội ngũ lên tầm vóc mới và chuyển giao công nghệ đó cho khách hàng nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu phát triển bền vững.