M&A và Thoái Vốn

CFE Tư Vấn
11/10/2020

M&A và Thoái Vốn

M&A và Thoái vốn – Cải thiện tỷ lệ thành công của bạn bằng cách mài giũa chiến lược và mục tiêu M&A.

Các công ty thành công trong các thương vụ M&A đều có tính táo bạo và kỷ luật cao. Nghiên cứu thực tế cho thấy, những công ty tham gia tích cực vào hoạt động M&A mang lại giá trị cao và bền vững hơn cho cổ đông so với những công ty không thực hiện M&A. Các công ty thường xuyên tiến hành M&A và thực hiện hoạt động M&A một cách có hệ thống thường tạo ra giá trị tốt hơn hẳn so với các công ty còn lại.

Do vậy, câu hỏi đặt ra không phải là “có nên thực hiện M&A hay không” mà phải là “làm thế nào để hoạt động M&S tạo ra giá trị bền vững”. Câu trả lời của CFE: “Hãy sử dụng M&A như một phần không thể thiếu trong chiến lược tăng trưởng bền vững của bạn, lên kế hoạch cho các cơ hội trước khi chúng phát sinh”.

——————————————

Hòa nhập hậu sáp nhập – Tích hợp thành công là chìa khóa đảm bảo toàn bộ giá trị của thỏa thuận.

CFE giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đưa ra cách tiếp cận có hệ thống để quản lý sự thay đổi của doanh nghiệp, con người và văn hóa công ty; đảm bảo kết quả vượt trội so với sự mong đợi của bạn. CFE có thể giúp bạn từng bước để:

  • Tái cấu trúc mô hình kinh doanh và quản lý vận hành của bạn lên cấp độ cao hơn với sự cải tiến liên tục trong các lĩnh vực hoạt động chính, bao gồm nhưng không giới hạn như chiến lược, mô hình kinh doanh và quản lý hoạt động hàng ngày giúp bạn chuẩn bị hội nhập trước khi thỏa thuận được ký kết.
  • Nắm bắt tối đa giá trị từ thương vụ, loại trừ rủi ro có thể làm giảm giá trị ước tính của thương vụ. Các thương vụ của khách hàng do CFE hỗ trợ nhận được giá trị cao hơn ít nhất 25% so với các công ty khác hoặc so với giá trị mà họ mong đợi.
  • Chuẩn bị cho việc thẩm định chiến lược. Người đi mua giỏi nhất và có chiến lược hiểu rõ tầm quan trọng của thủ tục thẩm định và muốn làm điều đó một cách đúng đắn. Họ phát hiện hầu hết các khía cạnh tích cực và thuận lợi của thương vụ, đồng thời nhận diện rõ các rủi ro. CFE sẽ giúp bạn trong việc cung cấp các đánh giá dựa trên thực tế, được định lượng chặt chẽ và chuẩn bị một kế hoạch tái cấu trúc và kế hoạch hành động kèm theo.

——————————————

Chia tách (spin-off)

Đạt được lợi nhuận cao nhất có thể từ việc thoái vốn bằng cách chuẩn bị tài sản để bán, cấu trúc/tái cấu trúc và định hình phần doanh nghiệp còn lại để tiếp tục phát triển sau giao dịch. Nếu bạn đang xem xét một thương vụ spin-off, CFE có thể giúp bạn phát triển đề án, đảm bảo kế hoạch chia tách/giao dịch hiệu quả và thiết lập cơ chế đảm bảo cả hai công ty (trước và sau chia tách) đều hoạt động thành công. CFE cũng có thể giúp bạn xây dựng các phương án xử lý nội bộ giúp tối đa hóa giá trị của các công ty hình thành sau chia tách hoạt động dưới nhiều hình thức như công ty cổ phần, liên minh, liên doanh và BCC.

——————————————

Liên doanh và liên minh

Khi các công ty xem xét tích hợp tăng trưởng cơ học để bổ sung cho tăng trưởng nội tại của họ, nhiều công ty lựa chọn hình thức liên doanh và liên minh. CFE giúp bạn tối đa hóa giá trị của các liên doanh và liên minh của bạn và xây dựng khuôn khổ hợp tác, thỏa thuận đầu tư, phương án xử lý nội bộ mà bạn cần cho việc hỗ trợ các liên doanh và liên minh hình thành và hoạt động hiệu quả.