Lễ Tốt Nghiệp Khóa Alpha 1 và Alpha 2

TỌA ĐÀM: Bí Quyết Làm Chủ Tâm Lý Để Kiếm Được Bộn Tiền
23/12/2010
Giao Lưu Học Viên – Giảng Viên Các Khóa
09/12/2015

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Alpha 1 và Alpha 2

CFE là đơn vị đào tạo lấy người học làm trung tâm và cam kết chất lượng đào tạo cao nhất. Các lứa học viên tốt nghiệp từ các khóa đào tạo của CFE đều được trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp và trải nghiệm cần thiết để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong lĩnh vực đầu tư ở bất kỳ kênh đầu tư nào. Các khóa học ở CFE không chỉ là các buổi nghe giảng khô khan, trái lại, đó là môi trường mở, thân thiện và chia sẻ sâu sắc với nhau về kiến thức, kỹ năng, công cụ đầu tư, cơ hội nghề nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

Mục tiêu cao nhất mà CFE hướng đến là việc các học viên của CFE đạt được mục tiêu tự do tài chính một cách chắc chắn và có thể duy trì kết quả đó trong bất kỳ điều kiện/chu kỳ thị trường.