Hội Thảo Hợp Đồng Hàng Hóa Kỳ Hạn

CFE phối hợp cùng VCCI tổ chức Hội thảo về Kinh tế Vĩ mô và Các kênh đầu tư thay thế
29/03/2021
CFE Tham Gia Thị Trường Hàng Hóa Kỳ Hạn
10/12/2021

Hội Thảo Hợp Đồng Hàng Hóa Kỳ Hạn

CFE phối hợp cùng BCEC tổ chức thành công Hội Thảo Giao Dịch Hợp Đồng Hàng Hóa Kỳ Hạn, qua đó hướng dẫn các kiến thức cơ bản, chia sẻ các công cụ phân tích và kinh nghiệm đầu tư trên thị trường cà phê kỳ hạn. Đến tham dự có đại diện các Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư, Đại lý và các nhà đầu tư hàng hóa kỳ hạn tại ĐăkLăk và các địa phương lận cận.