CFE Tư Vấn

Giới thiệu về CFE
11/10/2020

CFE Tư Vấn

CFE thực hiện tư vấn và cấu trúc toàn diện về chiến lược và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư chiến lược, quỹ đầu tư, Công ty đầu tư trong nước và nước ngoài, CFE được đánh giá là đã hỗ trợ rất tốt cho các khách hàng tại Việt Nam thực hiện thành công các thương vụ về tái cấu trúc; M&A; xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý danh mục đầu tư và quy trình quản lý danh mục đầu tư; tư vấn xây dựng mô hình và chiến lược kinh doanh.

Khách hàng/Dự án tiêu biểu do CFE tư vấn hoạt động trong các ngành nghề (và deal size thực tế) như:

– Đồ gỗ và nội thất (tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động và phát hành riêng lẻ – trên 70 triệu USD)

– Bất động sản và giải trí (tái cấu trúc và phát hành: dự án trên 1 tỷ USD)

– Bảo hiểm (quản lý danh mục đầu tư trên 200 triệu USD)

– Chứng khoán (quản lý danh mục đầu tư trên 20 triệu USD)

– Bất động sản (mua lại: dự án trên 13 triệu USD)

– Bất động sản (mua lại: dự án trên 8 triệu USD)

– Trái phiếu Công ty Bất động sản (trên 7 triệu USD)

– Logistic (tái cấu trúc, mở rộng hoạt động và huy động vốn)

– Gym tech (Start up)

– In ấn (huy động vốn, mở rộng hoạt động)

– Thực phẩm (thoái vốn)

– Công nghệ thông tin (Startup và thoái vốn)

– Đồ uống (Startup)/Giáo dục (Startup)/Chăm sóc sức khỏe (Startup)

———————————

Các nghiệp vụ tư vấn chủ đạo của CFE bao gồm, nhưng không giới hạn trong:

– Tư vấn tái cấu trúc và mua bán sáp nhập (M&A);

+ Tư vấn chiến lược và mô hình kinh doanh;

+ Cân đối cấu trúc tài chính: huy động vốn cổ phần và/hoặc trái phiếu;

+ Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược phục vụ yêu cầu tái cấu trúc và/hoặc mở rộng kinh doan;

– Định giá công ty, thẩm định và định giá dự án đầu tư;

– Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý tài chính cá nhân kết hợp với phần mềm do CFE phát triển;

– Ủy thác đầu tư;

– Thu xếp giao dịch lô lớn;

– Tư vấn khía cạnh tài chính trong các trường hợp tranh tụng.

———————————

CFE được thành lập từ năm 2007 và có hơn thập kỷ kinh nghiệm hoạt động tập trung vào các lĩnh vực và cơ hội quan trọng nhất như Chiến lược, Quản trị công ty, Quản trị hoạt động, Tài chính doanh nghiệp, Tái cấu trúc và Mua bán Sáp nhập. CFE mang đến sự toàn diện trong việc tiếp cận và đưa ra giải pháp chuyên sâu dựa trên nền tảng chuyên môn cao: CFE nắm bắt và liên kết các giá trị tổng thể và từng chức năng riêng lẻ của doanh nghiệp, từ đó gia tăng giá trị doanh nghiệp theo cấp số nhân nhờ vào sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong tổ chức thay cho số cộng của từng phần hành riêng lẻ.

Với chiến lược “low profile” phục vụ cho nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân giàu có tại Việt Nam, bạn sẽ không dễ tìm được thông tin về hoạt động tư vấn của CFE. Bạn sẽ tìm thấy CFE ngay chính trong mạng lưới mà bạn tin tưởng nhất.

CFE tôn trọng tính bảo mật và phục vụ vì lợi ích cao nhất của khách hàng. CFE hiểu rằng, lợi ích của CFE gắn liền với lợi ích cao nhất của khách hàng. CFE thu phí khi thương vụ đã được xác định là chắc chắn thành công và cam kết không có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào với khách hàng ở bất kỳ thời điểm nào.

CFE không chỉ là nhà tư vấn mà CFE còn thực tế vận hành và quản lý vận hành một số công ty, dự án và danh mục đầu tư.