CFE Tham Gia Thị Trường Hàng Hóa Kỳ Hạn

Hội Thảo Hợp Đồng Hàng Hóa Kỳ Hạn
09/12/2021

CFE Tham Gia Thị Trường Hàng Hóa Kỳ Hạn

Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều mặt hàng nông nghiệp đứng nhất nhì thế giới như Cà phê, Cao su, Gạo… Tuy nhiên, người nông dân lại thường rơi vào cảnh được mùa thì mất giá và được giá thì lại mất mùa. CFE đã tích cực hỗ trợ truyền tải nhiều kiến thức về quản trị rủi ro biến động giá và cung cấp nhiều công cụ quản trị rủi ro cũng như công cụ đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp, đại lý và nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp…