CFE Cùng Hoạt Động “Bay Trong Đêm”

CFE Đóng Góp Xây Cầu Tại Quận Ômôn
12/12/2021
Hướng Dẫn Lập KH TCCN tại ĐH Hoa Sen
12/12/2021

CFE Cùng Hoạt Động “Bay Trong Đêm”

CFE thường xuyên tổ chức và kết nối các bạn trẻ tham gia các buổi phát quà trong đêm cho người vô gia cư, trẻ em cơ nhỡ.