CFE – Đóng Góp Xây Cầu tại Quận Ômôn

CFE Cùng Hoạt Động “Bay Trong Đêm”
12/12/2021

CFE – Đóng Góp Xây Cầu tại Quận Ômôn

CFE đã tham gia cùng các mạnh thường quân khác xây dựng và trao tặng Cầu Rạch Dầu, Khu vực Thới Phong A, Phường Thới An, Quận Ômôn, tỉnh Cần Thơ.